Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksen avulla hankitaan tietoja markkinatilanteista ja niiden muutoksista. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin markkinaa ja siellä vaikuttavia tekijöitä.

Markkinatutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan tyypillisesti tietylle kohderyhmälle suunnatulla kyselytutkimuksella. Kyselyssä saadut vastaukset analysoidaan, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja ratkaisuja tulevan toiminnan suhteen.


Yrityksemme toteuttaa vahvalla kokemuksella kaiken tyyppisiä markkinatutkimuksia. Tutkimukset räätälöidään aina kunkin organisaation erityistarpeiden mukaan. Tuloksista laaditaan selkeä ja havainnollinen tutkimusraportti, jota yritys voi hyödyntää toimintansa  suunnittelun apuna. Toisaalta palvelumme voidaan haluttaessa rajoittaa pelkän tiedonkeruun toteuttamiseen.

Kysy lisää, vastaamme ripeästi tiedusteluihin ja annamme mielellämme tarjouksen markkinatutkimuksenne toteutuksesta.

Markkinatutkimusyritys Markkinatutkimusyritys toimii asiakkaan apuna markkinaselvitysten toteutuksissa.


Markkinatutkimuksia olemme toteuttaneet mm. seuraaville tahoille:
  • Automatia Pankkiautomaatit Oy
  • Atria Suomi Oy
  • Bauhaus
  • Skanska Oy
  • Ylämaan Graniitti Oy