Kuluttajapaneeli

Käytössämme on tuhansista kuluttajista koostuva OnlineTutkimusPaneeli, jonka avulla toteutamme erilaiset kuluttajakyselyt, mielipidetutkimukset ja tiedonkeruut nopeasti ja tehokkaasti sähköpostikyselyinä. Tutkimuksissa käytetään sähköistä lomaketta, jossa  kysymysten ohella voidaan panelisteille esittää haluttaessa mm.

 • liikkuvaa kuvaa
 • valokuvia
 • tallennettua ääntä.

OnlineTutkimusPaneeli mahdollistaa suurten kuluttajamäärien tavoittamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tutkimuksiin valittavat panelistit

Kuluttajatutkimuksiin valitaan paneelista kuluttajia sovittava määrä, joka voi olla esim. 100, 200, 500 tai 1000 henkilöä. Kuhunkin tutkimukseen voidaan panelistit valita asiakasta kiinnostavasta kohderyhmästä; tällöin valintaperusteina voivat olla mm.

 • Ikä
 • sukupuoli
 • talouden koko
 • tulotaso
 • harrastukset
 • kulutustottumukset
 • kotona olevat lemmikkieläimet
 • kiinnostuksen kohteet, jne.. 

Otokseksi voidaan valita myös "Suomi pienoiskoossa", jolloin vastaajat edustavat kattavasti demografisen jakauman mukaisesti Suomen väestöä.

Paneelin avulla on mahdollisuus ottaa kyselyn kohderyhmäksi myös tietyt ammattiryhmiä, sekä yrityspäättäjiä ja yrittäjiä.

Huom! Kauttamme on saatavissa myös kansainväliset kuluttajapaneelitutkimukset, jotka voimme järjestää verkostomme avulla. Tällöin kyselyt voidaan järjestää yhdessä, tai samanaikaisesti useammassa eri maassa.

Kuluttajapaneelin käyttökohteet

OnlineTutkimusPaneelia käytetään ahkerasti mm. meillä ja maailmalla tunnettujen yritysten ja tuotemerkkien kuluttajatutkimuksissa ja yleisissä mielipidekyselyissä. Paneelin käyttö soveltuu kuitenkin kaikentyyppisille yrityksille ja organisaatioille mm. sen kustannustehokkuuden ansiosta. Kuluttajapaneeliamme käytetään mm.

 • yleisissä mielipidetiedusteluissa ja erilaisissa kansalaiskyselyissä
 • uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraustutkimuksissa
 • mielikuvatutkimuksissa yrityksistä, tuotteista ja palveluista
 • pakkaus- ja logotestauksissa valokuvien avulla
 • TV-, radio- ja printtimainosten esitestauksissa ja näkyvyystutkimuksissa
 • bränditutkimuksissa
 • erilaisissa kuluttajakäyttäytymistutkimuksissa
 • käytettävyystutkimuksissa
 • tracking-tutkimuksissa
 • markkinatutkimuksissa
 • jne, jne...

Kerromme mielellämme lisää OnlineTutkimusPaneelin monipuolisista ja kustannustehokkaista käyttömahdollisuuksista.