Henkilöstötutkimus


Henkilöstötutkimus on organisaation henkilöstön työtyytytyväisyyttä, asenteita, työssäjaksamista tai ammattitaitoa mittaava ja analysoiva tutkimus. Oikein toteutettuna henkilöstötutkimuksen avulla vahvistetaan työhyvinvointia sekä työntekijöiden motivaatiota.

Toteutamme vahvalla kokemuksella henkilöstön tyytyväisyyskyselyitä ja työilmapiiritutkimuksia yrityksille ja yhteisöille. Työtyytyväisyyskyselyt räätälöidään aina kunkin organisaation erityistarpeiden mukaan. Tuloksista laaditaan selkeä ja havainnollinen tutkimusraportti, jonka avulla nähdään henkilöstön tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden aiheet.

Kysy lisää, vastaamme mielellämme tiedusteluihin ja annamme ripeästi tarjouksen henkilöstötutkimuksenne toteutuksesta.

Henkilöstötutkimus

Henkilöstökyselyitä olemme toteuttaneet mm. seuraaville tahoille:

  • Restamark Oy
  • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.
  • Oy Citec Ab
  • Haanpaa Group
  • Verkkokauppa.com Oyj
  • KPSS Finland Oy