Vastaa  digitaitokyselyyn TÄSTÄ  

Besvara enkäten om digital kompetens HÄR  

 Answer the digital skills survey HERE

 Vasta digioskuste küsimustikule SIIN 

Uga jawaab xog aruurinta xirfadaha casriga ah HALKAAN

Ответьте на вопросы анкеты по цифровым навыкам ЗДЕСЬ

أجب عن استطلاع المهارات الرقمية هنا