Asiakastyytyväisyystutkimus


Asiakastutkimuksella selvitetään esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, asiakkaiden mieltymyksiä, ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä tai asiakassuhteen muutoksia. Asiakastyytyväisyyskysely on tyypillisin asiakastutkimuksen muoto ja samalla yksi yleisimmin toteutettuja tutkimuksia yrityksissä. Myös julkiset organisaatiot toteuttavat omia asiakastutkimuksiaan. Oikein toteutettuna asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla vahvistetaan asiakasuskollisuutta, sekä saadaan eväitä oman toiminnan kehittämiselle.

Toteutamme vahvalla kokemuksella asiakaskyselyitä yrityksille ja yhteisöille. Tutkimukset räätälöidään aina kunkin toimijan erityistarpeiden mukaan. Tuloksista laaditaan selkeä ja havainnollinen tutkimusraportti, jonka avulla nähdään asiakkaiden tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden aiheet. Toisaalta palvelumme voidaan haluttaessa rajoittaa pelkän tiedonkeruun toteuttamiseen.

Kysy lisää, vastaamme ripeästi tiedusteluihin ja annamme mielellämme tarjouksen asiakastutkimuksenne toteutuksesta.

Asiakastyytyväisyyskyselyitä olemme toteuttaneet mm. seuraaville tahoille:
  • Sievitalo Oy / Sieviasunnot Oy
  • Nordisk Film Interactive
  • Opus Business Park Oy
  • Streamteam Nordic Oy
  • Haanpaa Group
  • Suodatinkeskus Oy
  • Koillis-Lapin Sähkö Oy
  • Länsi-Pasilan Autopaikat Oy 
  • Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy